Kurs instruktora nurkowania Łódź cave diver instruktor  w szkole instruktorów nurkowania Łódź

Kurs instruktora nurkowania Łódź cave diver instruktor  w szkole instruktorów nurkowania Łódź

Minęło już wiele lat a Ty posiadasz na swym koncie wiele godzin spędzonych na nurkowaniu jaskiniowym. Wyszkoliłeś już ogrom nurków cavern oraz intro to cave. Nurkowanie w jaskiniach bardzo się rozwinęło od czasu, gdy ukończyłeś ostatni kurs instruktorski. Spełniłeś już wszystkie postawione wymagania dotyczące instruktora jaskiniowego. Jednak postawiłeś, że należy dokończyć to, co rozpoczęło się kilka lat temu i zapisujesz się na Kurs instruktora nurkowania Łódź cave diver instruktor w szkole instruktorów nurkowania Łódź. Dzięki niemu uzyskasz jedno z wyższych uprawnień jakie może uzyskać instruktor jaskiniowy.

Cena: 

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy