Kurs instruktora nurkowania Łódź Kurs Open Water Instruktor Łódź

 1. Kurs open water instruktor kurs instruktora nurkowania Łódź 

Standardowy czas trwania Kursu instruktora nurkowania  Łódź Open Water IDC- to 7 dni do 10 dni, lecz minimum 4 dni w szkole instruktorów nurkowania  Łodzi  Kurs instruktora nurkowania  Łódź wprowadza adepta w kompletny system każdej organizacji nurkowej. Kurs instruktora nurkowania  Łódź  Open Water IDC skupia się przede wszystkim na szkoleniu kandydatów na instruktorów nurkowania Łódź  , rozwijaniu ich nurkowych umiejętności i zdobywaniu nowych nurkowych doświadczeń przydatnych podczas kursów nurkowych, które będą w przyszłości sami prowadzić. Kurs instruktora nurkowania  Łódź   przewidziany jest dla osób posiadających stopień nurkowy minimum Divemastera, jak również instruktorów nurkowania innych organizacji nurkowych, którzy chcą zostać instruktorami nurkowania w danej organizacji nurkowej, w której jest przeprowadzany kurs na instruktora nurkowania Łódź   . Pomyślne ukończenie części teoretycznej kursu instruktora nurkowania  Łódź sprawdzającej zaznajomienie nurka z teorią, procedurami, zasadami bezpieczeństwa oraz części praktycznej kursu  na instruktora nurkowania Łódź   , zezwala na uczestnictwo w egzaminie na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania  Łódź. Kurs instruktora nurkowania  Łódź  OWSI polega na rozwijaniu umiejętności i wiedzy nurka, skupia się na szkoleniu przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania a nie na ich ocenie. Kurs instruktora nurkowania  Łódź   pozwala na pracę z przyszłymi kursantami, na zdobycie praktycznych umiejętności i rozwijaniu własnych umiejętności nurkowych w przyjaznej atmosferze. Przebieg danego kursu na instruktora nurkowania Łódź   w szkole instruktorów nurkowania Łódź   oraz egzamin na kursie  Instruktora Nurkowania  Łódź   w szkole instruktorów nurkowania Łódź    nie może być stresem, lecz ma być sprawdzianem posiadanej wiedzy nurkowej. Aby zostać instruktorem nurkowania kandydat   musi zaliczyć egzamin instruktorski z wynikiem pozytywnym tzn. musi osiągnąć minimalny próg na poziomie 80 procent. Egzamin na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Łódź  służy obiektywnej ocenie wiedzy nurkowej kandydatów na instruktorów nurkowania oraz ich umiejętności nurkowych. Wszystkie egzaminy na instruktora nurkowania są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską z szkoły instruktorów nurkowania Łódź  tzn. przez Instruktorów Trenerów nurkowania oraz kurs dyrektorów z danej organizacji nurkowej w szkole instruktorów nurkowania  Łódź Egzamin na instruktora nurkowania ma na celu określenie czy kandydat jest wystarczająco dobrze przygotowany, aby spełniać standardy stawiane przed instruktorem nurkowania danej organizacji nurkowej. To ocena jego niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych nurka. Nurkowanie ze sprzętem powietrznym  jest bardzo bezpiecznym sportem. Wiele, jednak zależy od tego czy przestrzega się ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz przewiduje się konsekwencje związane z nurkowaniem nie doprowadzając do poważnych obrażeń, a także podejmuje się niezbędne środki ograniczające ryzyko. Jako przyszły instruktor nurkowania szkoły instruktorów nurkowania Łódź przede wszystkim dbaj o bezpieczeństwo swoich kursantów oraz przeprowadzaj kursy nurkowe i nurkowania w sposób profesjonalny jak przystało na instruktora nurkowania z najlepszej szkoły instruktorów nurkowania Łódź . Kurs instruktora Nurkowania Łódź , to ciągły proces rozwoju twoich umiejętności nurkowych, opierający się przede wszystkim na Twoim treningu nurkowym. Jako kandydat na przyszłego instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania  Łódź będziesz miał wiele okazji do podnoszenia swoich umiejętności nurkowych. A kadra wspomagających cię Instruktorów nurkowania oraz trenerów z szkoły instruktorów nurkowania    Łódź  będzie pracować razem z Tobą nad wieloma ważnymi aspektami teoretycznymi, nad rozwojem twoich umiejętności nurkowych oraz ułatwi ci kolejne próby zgłębiania Swojej wiedzy nurkowej podczas kursu instruktora nurkowania Łódź . Nurkowanie zawodowe   ze sprzętem powietrznym nigdy nie jest całkowicie wolne od ryzyka. Jednakże przestrzegając standardów organizacji nurkowych oraz cały czas stosując się do nich podczas szkolenia nurkowego i kursu instruktora nurkowania Łódź lub nadzorowania nurków biorących udział w kursach nurkowych Instruktorzy nurkowi z różnych organizacji nurkowych są w stanie zapewnić odpowiednie przygotowanie, dzięki któremu nurkowie początkujący jak i zaawansowani będą potrafili radzić sobie z ryzykiem oraz cieszyć się nurkowaniem. Jako Instruktor-Trener w szkole instruktorów nurkowania Łódź podczas kursu na instruktora nurkowania Łódź widzę jak strach kursantów aspirujących o miano instruktora nurkowania przemienia się po pozytywnie ukończonym kursie na instruktora nurkowania Łódź w odwagę. Niedawno odczuwany lęk przed posiadaniem niedostatecznych umiejętności przeistacza się w doskonałe umiejętności nurkowe. Po ukończonym kursie na instruktora nurkowania Łódź nieśmiałość przeobraża się w pewność siebie. Kurs na instruktora nurkowania  Łódź  uczy cierpliwości i determinacji, co może zaprocentować również w innych dziedzinach życia. Oczekiwanie przeradzające się w pasję którą będziesz zarażał swoich przyszłych kursantów w swoim centrum nurkowym. Jako Instruktor trener w szkole instruktorów nurkowania Łódź nurkowania pragnę otwierać serca i umysły kandydatów na instruktora nurkowania Łódź  na podwodne piękno natury podczas nurkowań oraz uwrażliwiać na konieczność dbania o podwodny świat. Wyczulamy na takie wartości jak dobra reputacja instruktora nurkowania i etyka zawodowa instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Łódź . Zaobserwujesz jak pierwsze sukcesy wpływają na zwiększenie poczucia własnej wartości. Przed kandydatami na instruktorów podczas  Kursu na instruktora nurkowania  Łódź  nurkowania  podczas otwierają się nowe perspektywy pomagające w poszerzaniu horyzontów. Robiąc to co kochasz, masz więcej motywacji, żeby osiągać cele. A kiedy je już osiągniesz, satysfakcja z nich jest oszałamiająca.

 

 1. Wymagania wstępne na instruktora nurkowania Łódź w szkole instruktorów nurkowania w Łódź :

Minimalna, wymagana ilość  nurkowań  do kursu na instruktora nurkowania Łódź to:  100 nurkowań w wodach otwartych na całym świecie szkole instruktorów nurkowania w Łódź  . Niezbędne jest również posiadanie Certyfikatów nurkowych : dm/supervisor, deep, cpr, oxygen provider, first aid, nawigacja, nocne, wrakowe lub równoważne. Oceniane są również praktyczne umiejętności wodne przyszłych kandydatów podczas kursu instruktora nurkowania Łódź . Niezbędne jest ubezpieczenie chroniące instruktora, kandydata na instruktora w trakcie szkolenia na instruktora nurkowania. Wskazane jest również pozytywne nastawienie podczas kursu instruktora nurkowania Łódź .  oraz chęć rozwijania swoich kwalifikacji  nurkowych oraz aktywne uczestnictwo w kursach na instruktorów nurkowania w szkole instruktorów nurkowania  Łódź

 

 1. Jakie są cele kursu instruktora nurkowania Łódź w szkole instruktorów nurkowania  Łódź  IDC?

W szkole instruktorów nurkowania Łódź pomagamy zdobyć doświadczenie przygotowujące przyszłego instruktora nurkowania do pracy w  szkole instruktorów nurkowania  Łódź  jako w pełni samodzielnego instruktora Nurkowego, który będzie prowadził kursy nurkowe na najwyższym poziomie w szkole instruktorów nurkowania  Łódź  .Stawiamy na wymagający i efektywny trening praktyczny. Kandydat na instruktora nurkowania zostanie aktywnym członkiem danej organizacji nurkowej. Po pozytywnym ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Łódź  będziesz nowym członkiem organizacji nurkowej, otworzy się przed Tobą wiele możliwości. Będziesz współtworzyć pozytywny wizerunek nurków na świecie jak również wniesiesz swój wkład w jego dalszy rozwój w  kraju, w którym po ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Łódź  będziesz szkolił przyszłych nurków w swojej szkole instruktorów nurkowania Łódź  – dzieląc się swoim doświadczeniem i przekazując im dobre praktyki nurkowe. Będziesz miał aktywny wpływ na ochronę podwodnego środowiska naturalnego w trakcie całej  swojej działalności nurkowej w szkole instruktorów nurkowania Łódź  .

 

 1. Czas trwania kursu na Instruktora nurkowania Łódź w szkole instruktorów nurkowania Łódź  

Standardowy czas trwania kursu na instruktora nurkowania Łódź    to około 10 dni. Podczas kursu na instruktora nurkowania Łódź    w szkole instruktorów nurkowania Łódź  omawiany  jest system organizacji nurkowej, w której jest przeprowadzany kurs na instruktora nurkowania Łódź  . Kurs instruktora nurkowania  Łódź   skupia się na rozwijaniu umiejętności szkoleniowych przyszłych instruktorów oraz  pomaga w poszerzaniu wiedzy i poznawaniu nowych zagadnień z zakresu teorii nurkowania.  Kurs na instruktora nurkowania Łódź  przeznaczony jest  dla asystentów instruktora nurkowania oraz instruktorów nurkowania z innych organizacji nurkowych. Po pozytywnym ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Łódź  kandydaci uprawnieni są do przystąpienia do egzaminu na instruktora nurkowania w szkole instruktorów Łódź nurkowania.

 

 1. Kurs instruktora nurkowania Łódź  w szkole instruktorów nurkowania Łódź  składa się z:

Kurs instruktora nurkowania  Łódź   w szkole instruktorów nurkowania Łódź składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmująca między innymi  wiedzę z takich dziedzin jak: fizyka nurkowania, fizjologia nurkowania, sprzęt nurkowy, środowisko wodne oraz umiejętności nurkowe. Natomiast zajęcia praktyczne w szkole instruktorów nurkowania Łódź skupiają się na ćwiczeniach  nurkowych basenowych podczas których aspirujący do miana instruktora nurkowania podnosić będzie swoje umiejętności nurkowe, by samodzielnie potrafił przeprowadzać program  z kursów nurkowych części basenowej oraz nurkowania na wodzie otwartej.    Jak wiadomo najlepszą metodą polepszania swoich umiejętności to trening-  dlatego kolejnym ważnym etapem w szkole instruktorów nurkowania Łódź na Kursie instruktora nurkowania  Łódź  są nurkowania na wodzie otwartej, gdzie kandydaci na instruktorów nurkowania przygotowywani są do prowadzenia zajęć nurkowania w wodach otwartych. Obowiązkowymi zajęciami na kursie instruktora nurkowania Łódź  na wodzie otwartej są  ćwiczenia z nawigacji podwodnej, niezbędne do zrealizowania planu nurkowania i pomagające efektywniej wykorzystywać czas pod wodą z przyszłymi kursantami. Kandydatów na instruktorów nurkowania czeka również odbycie Stażów  przy kursach nurkowych w szkole instruktorów nurkowania  Łódź Po odbytym szkoleniu  na kursie  instruktorów nurkowania Łódź w szkole instruktorów nurkowania Łódź czeka aspirujących na miano instruktorów nurkowania egzamin teoretyczny na instruktora nurkowania odbywający się  w szkole instruktorów nurkowania  Łódź Po pozytywnym zdaniu egzaminu teoretycznego na instruktora nurkowania kandydaci przystępują do egzaminu praktycznego na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania  Łódź.

 

 1. Sprzęt do kursu na instruktora nurkowania Łódź w szkole instruktorów nurkowania Łódź

Niezbędny sprzęt nurkowy, którego będziesz używać podczas kursu na instruktora nurkowania Łódź w szkole instruktorów nurkowania Łódź to: automat oddechowy z alternatywnym źródłem powietrza i manometrem, główny element zestawu oddechowego  czyli butle nurkowe 10l, 12l i 15l, Jacket nurkowy, ABC – maska, fajka, płetwy, mokry skafander na basen, suchy skafander dobrany odpowiednio do warunków atmosferycznych  na wody otwarte, balast nurkowy, komputer nurkowy lub zegarek i głębokościomierz, kompas nurkowy, 2-tabliczki nurkowe, minimum trzy latarki (jedna główna i dwie zapasowe), latarka do maski, dwa narzędzia tnące, bojka nurkowa,  przyda też się na kursie na instruktora nurkowania Łódź w szkole instruktorów nurkowania Łódź kołowrotek nurkowy oraz szpulka nurkowa, zapasowa maska nurkowa, maseczka resuscytacyjna- niezbędna do pierwszej pomocy, zestaw tlenowy i apteczka.

 

 1. Jakie materiały są wymagane na kursie Instruktora nurkowania Łódź w szkole instruktorów nurkowania Łódź ?

W trakcie kursu na instruktora nurkowania  Łódź w szkole instruktorów nurkowania Łódź będziesz korzystał z następujących materiałów szkoleniowych: podręczniki dla instruktorów nurkowania, Manual instruktorski, zeszyt ćwiczeń kursu instruktora nurkowania, biuletyny szkoleniowe dla instruktorów nurkowania. Twoje profesjonalne przeszkolenie jakie uzyskasz kończąc kurs na instruktora nurkowania Łódź oraz zdobyte doświadczenie i umiejętność przekazywania wiedzy, a także pomoce szkoleniowe uzyskane podczas  kursu na instruktora nurkowania Łódź  w szkole instruktorów nurkowania Łódź , będą cię wspomagać przez cały czas w razie wątpliwości i pomogą podjąć właściwą decyzję nie tylko w trakcie kursu na instruktora nurkowania Łódź , lecz i po ukończonym kursie na instruktora nurkowania Łódź podczas wszelkich szkoleń przez siebie przeprowadzanych. Korzystanie  z dostępnych materiałów szkoleniowych zarówno tych przeznaczonych do kursu na instruktora nurkowania Łódź przekazanych w szkole instruktorów nurkowania Łódź  jak i przewodnika instruktorskiego danej organizacji nurkowej, w której jest przeprowadzany kurs na instruktora nurkowania Łódź  pomoże ci w sposób fachowy przekazać wiedzę  twoim przyszłym kursantom w sposób spójny i pozwoli na komfortowe opanowanie wymaganych umiejętności. Staraj się zawsze używać wszelkich dodatkowych materiałów przeznaczonych dla Instruktorów nurkowania nie tylko podczas kursu na instruktora nurkowania Łódź.

 

 1. Logistyka na kursie na instruktora nurkowania Łódź w szkole instruktorów nurkowania Łódź

Pierwszy etap (pierwsze pięć dni)  kursu na instruktora nurkowania Łódź to głównie zajęcia  teoretyczne z zakresu teorii nurkowania. Kolejne dwa dni w szkole instruktorów nurkowania  Łódź obejmują  zajęcia praktyczne na basenie nurkowym oraz zajęcia na wodach otwartych. Na kolejnych zajęciach podczas kursu na instruktora nurkowania Łódź poznasz standardy panujące w danej organizacji nurkowej. Ostatnie dwa dni kursu na instruktora nurkowania Łódź to przede wszystkim utrwalanie wiedzy teoretycznej oraz dopracowywanie swoich  umiejętności  na basenie i wodzie otwartej. Po dziesięciu dniach ciężkiej nauki przychodzi czas na egzamin na instruktora nurkowania. Podczas kursu na instruktora nurkowania Łódź w szkole instruktorów nurkowania Łódź  jest możliwość skorzystania z dodatkowych korepetycji w celu uzupełnienia zaległości.

 

 1. Zajęcia teoretyczne na kursie na instruktora Łódź nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Łódź

Podczas kursu na instruktora nurkowania Łódź kandydat  pod nadzorem instruktorów trenerów z szkoły instruktorów nurkowania Łódź  poszerza swoją wiedzę na temat m.in. fizyki i fizjologii nurkowania. Wykłady tłumaczące zagadnienia z wielu dziedzin nurkowych oraz kontrolne testy powtórkowe pomagają aspirującemu do miana instruktora nurkowania, przygotować się  do radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych a także uczą zapobiegania wypadkom, zanim jeszcze wystąpią nie tylko podczas kursu na instruktora nurkowania Łódź  Zajęcia są prowadzone również z następujących zagadnień: udzielanie pierwszej pomocy, środowisko nurkowe, sprzęt do nurkowania, tabele nurkowe, system i standardy organizacji nurkowej w szkole instruktorów nurkowania Łódź  w której jest przeprowadzany egzamin na instruktora, wiedza teoretyczna  nurkowania, etyka instruktora nurkowania oraz marketing w nurkowaniu, który musisz poznać jako przyszły zawodowy Instruktor nurkowania pracujący w  szkole instruktorów nurkowania Łódź. Dlatego tak ważne jest osobiste zaangażowanie w szkolenie. Biorąc czynny udział w wykładach i ich omówieniach wspólnie z innymi kandydatami na instruktorów nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Łódź  na zajęciach basenowych podczas kursu na instruktora nurkowania Łódź kursant prezentuje swoje umiejętność przekazywania wiedzy oraz przeprowadzania ćwiczeń. Duży nacisk kładziony jest na aktywny udział w warsztatach dotyczących kursów nurkowych i ćwiczeń z zakresu kursu Rescue. Po zajęciach basenowych na kursie na instruktora nurkowania Łódź przychodzi czas na zajęcia na wodzie otwartej.  Zajęcia w wodzie otwartej w szkole instruktorów nurkowania Łódź, na których kandydat na instruktora nurkowania przedstawi przebieg ćwiczeń z zachowaniem zasad  bezpiecznego nurkowania przedstawiający go jako profesjonalnego nauczyciela nurkowania.   Po zajęciach basenowych i wodach otwartych na kandydata na instruktora nurkowania przychodzi czas poprowadzenia wykładów teoretycznych poruszających opanowany materiał podczas kursu na instruktora nurkowania Łódź. Kadra Instruktorów, trenerów  nurkowania  i kurs Dyrektorów z szkoły instruktorów nurkowania Łódź    będzie oceniać prezentowaną przez Ciebie wiedzę, opracowanie i prezentację na zadany temat- sugerując ewentualne poprawki, które będziesz mógł od razu wdrożyć tak, by nic nie umknęło twojej uwadze. Każdy wykład nurkowy, który przeprowadzisz, podczas kursu na instruktora nurkowania Łódź będzie podlegał ocenie, a następnie zostanie szczegółowo omówiony. Podczas egzaminów będziesz musiał zademonstrować swoje umiejętności nauczania, ratownicze oraz wiedzą teoretyczną. Po ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Łódź przed otrzymaniem certyfikatu instruktora Nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Łódź musisz jeszcze jako kandydat na instruktora nurkowania zaliczyć egzamin teoretyczny z systemu, standardów oraz procedur organizacji nurkowej w której jest przeprowadzany kurs na instruktora nurkowania Łódź . Kolejnym etapem jest zaprezentowanie wylosowanych ćwiczeń z całego kursu nurkowego udowadniając, że potrafisz przekazać zdobytą wiedzę po ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Łódź. Na kandydata na przyszłego instruktora nurkowania czeka również test sprawnościowy gdzie m.in. musi  przepłynąć dystans 800 metrów bez odpoczynku w sprzęcie (ABC) czyli w masce, płetwach i rurce w szkole instruktorów nurkowania Łódź  .   

 

 1. Zajęcia basenowe na kursie na instruktora nurkowania Łódź w szkole instruktorów nurkowania Łódź

Priorytetem wszystkich Instruktorów nurkowania musi być bezpieczeństwo klientów i kursantów. Kończąc kurs instruktora nurkowania  Łódź  w szkole instruktorów nurkowania Łódź pamiętaj, że  odpowiedzialność za bezpieczeństwo to najwyższy priorytet, dlatego podczas przeprowadzanych kursów oraz programów nurkowych, stosuj się do wszystkich wymagań, standardów i procedur danej organizacji nurkowej oraz w szkole instruktorów nurkowania Łódź . Pomocny tu będzie Manual instruktorski , przewodnik  szkoleniowy kursów nurkowych czy biuletyny dla instruktorów nurkowania oraz   rozważna ocena każdej napotkanej  sytuacji  nie tylko pod wodą. Podczas kursu na instruktora nurkowania Łódź pierwsze godziny spędzisz na zajęciach basenowych szlifując swoje umiejętności z innych kursów nurkowych takich jak: doskonała pływalność- kurs podstawowy, Kurs nurkowania OWDczy umiejętności ratownicze obejmujące ćwiczenie z kursu Rescue- byś potrafił oceniać umiejętności  przyszłych kandydatów na nurków podczas prowadzonych przez siebie kursów. Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności nurkowe przekazane podczas  kursu na instruktora nurkowania Łódź z zakresu kursu OWD, którą musisz posiadać i potrafić zademonstrować to: oddychanie z automatu przez kursanta, oczyszczenie automatu   za pomocą bypass, oczyszczenie automatu  wydmuchując resztką powietrza z płuc, umiejętność odnalezienia   automatu do oddychania po węzłach pierwszego stopnia oraz  metodą za prawego ramienia,  oddychanie ze wzbudzonego automatu, ćwiczenie sytuacji brak-powietrza/mało-powietrza, tzw. oddychanie partnerskie czyli wymiana sprzętu pod wodą pomiędzy dwoma nurkami (Octopus  – 30 s jako dawca i biorca, gaz z Octopusa płynąc jako dawca i biorca, brak gazu automat główny- 2 wdechy jako dawca i biorca, brak gazu 9 metrów automat główny dawca i biorca, Będziesz ćwiczył również na kursie na instruktora nurkowania Łódź brak gazu automat główny płynięcie dawca i biorca),  zdjęcie i założenie systemu balastowego pod wodą, odpięcie i ponowne wpięcie wężyka od jaketu lub skrzydła nurkowego, przedmuchiwanie maski do połowy zalanej wodą (w drugim ćwiczeniu w całości zalanej wodą), poprzez wypchnięcie wody powietrzem wydychanym nosem, następnie zdjęcie i założenie maski, oddychanie bez maski i pływanie bez maski 1 minutę. Kolejne demonstrowane przez kursanta ćwiczenie to wynurzenie (5-cio punktowe)- pływanie bez maski 9 m z partnerem wykonanie nadmuchiwanie jacketu inflatorem i ustnie, kontrolowane awaryjne wynurzenie płynąc (CESA), usuwanie skurczu pod wodą, zdjęcie i założenie sprzętu nurkowego pod wodą. Na kursie instruktora nurkowania Łódź  w szkole instruktorów nurkowania Łódź ocenie podlegają również takie umiejętności jak: przepłynięcie  200m stylem dowolnym (dwie techniki pływania w płetwach nurkowych), przepłynięcie 360m w ABC po powierzchni wody, 10 min utrzymywania się na powierzchni wodyczyszczenie maski nurkowej z wody jak również czyszczenie rurki oddechowej, przepłynięcie pod wodą w abc nurkowym 10 metrów,  zanurkowanie na bezdechu pod wodą 3 metry, odnalezienie i założenie abc nurkowego. Jedną z najważniejszych umiejętności instruktora są umiejętności ratownicze. Kursant na kursie instruktora nurkowania Łódź demonstruje umiejętności zdobyte podczas   kursu RescueDiver – przede wszystkim ocenie podlega umiejętność obejmująca  ćwiczenie nr 7 z kursu nurkowego Rescue- czyli procedurę postępowania z nieprzytomnym nurkiem na powierzchni a to wszystko tylko w szkole instruktorów nurkowania Łódź.

 

 1. Wody otwarte na kursie na instruktora nurkowania Łódź w szkole instruktorów nurkowania Łódź

Kurs na instruktora nurkowania Łódź  w szkole instruktorów nurkowania Łódź uczy nadzorowania przebiegu całego  nurkowania w czasie szkoleń,   które będziesz przeprowadzał po ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Łódź.  W szkole instruktorów nurkowania Łódź Nauczysz się nadzoru bezpośredniego, w którym obserwując  zrozumienie teorii twoich kursantów nurkowych podczas wykonywania zadań-ocenisz szybko ich możliwości. Nie możesz przenosić odpowiedzialności nadzoru bezpośredniego podczas kursu nurkowania na swojego certyfikowanego asystenta lub divemastera, wyjątkiem jest gdy standard danego kursu nurkowego stanowi inaczej- lecz  tego właśnie nauczysz się na kursie instruktora nurkowania Łódź . Natomiast nadzór pośredni pozwoli ci podczas kursów nurkowych  sprawować kontrolę W szkole instruktorów nurkowania Łódź  nad zajęciami nurkowymi z danego kursu nurkowego jaki przeprowadzasz nie musząc jako instruktor nurkowania bezpośrednio nadzorować wszystkich czynności nurkowych , lecz musisz być zawsze obecny. Podczas przeprowadzanego kursu nurkowego musisz być dostępny do konsultacji w czasie kursu nurkowego, ale nie musisz osobiście być obecny podczas sesji szkoleniowych w szkole instruktorów nurkowania Łódź . Jako przyszły instruktor nurkowania po pozytywnym ukończeniu szkolenia na instruktora nurkowania W szkole instruktorów nurkowania Łódź,  pamiętaj- uczestnicz aktywnie podczas zajęć na sali wykładowej  i w razie konieczności  reaguj na potrzeby kursantów,   kontroluj  wykład  lub omówienie . Kurs na instruktora nurkowania Łódź nauczy cię podejmowania i zatwierdzania wszelkich czynności  nurkowych związanych z twoimi kursantami podczas kursu nurkowego. Zdobyte podczas kursu na instruktora nurkowania Łódź  umiejętności przekazywania wiedzy z zakresu nurkowań w efekcie końcowym daje łatwość bezpiecznego i skutecznego nauczania osób dorosłych i młodzieży, biegłość w nadzorowaniu, planowaniu i przygotowaniu nurkowania-począwszy od sprawdzania sprzętu nurkowego przed każdym nurkowaniem, poprzez każdorazowe wejścia i wyjście z wody swoich kursantów po omówienie nurkowania przeprowadzane po każdym nurkowaniu na kursie. Jako instruktor nurkowy po skończonym kursie na instruktora nurkowania Łódź  będziesz zawsze gotowy do szybkiego reagowania np. wejścia do wody w sprzęcie nurkowym w miejscu gdzie dane nurkowanie jest wykonywane. Po ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Łódź w szkole instruktorów nurkowania Łódź będziesz weryfikował oraz wypełniał wszelkie wymagania związane z  uczestnikami kursu miedzy innymi poprzez zatwierdzanie log–booków oraz dokumentacji z kursu nurkowego w szkole instruktorów nurkowania Łódź

 

 1. Egzamin open water Instruktor na kursie na instruktora nurkowania Łódź w szkole instruktorów nurkowania Łódź

Wymagania egzaminacyjne kursu na instruktora nurkowania Łódź są stopniowane od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Aktywne uczestnictwo w zajęciach kandydata na instruktora nurkowania pozwala na opanowanie zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej. Poszczególne części kursu na instruktora nurkowania Łódź podczas egzaminu  będą w poznawanej kolejności w szkole instruktorów nurkowania Łódź, chyba że standardy kursu na dany stopień instruktora nurkowania stanowią inaczej. Egzamin na instruktora Nurkowania jest oceną Twoich umiejętności i posiadanej wiedzy, prowadzonym przez instruktorów trenerów oraz kurs Dyrektorów z szkoły instruktorów nurkowania Łódź. Podczas egzaminu na instruktora nurkowania będziesz musiał zademonstrować swoje umiejętności bezpiecznego i skutecznego nauczania, których nauczyłeś się na kursie na instruktora nurkowania Łódź . Na egzaminie na instruktora nurkowania prezentujesz zrozumienie systemu organizacji nurkowej przeprowadzającej kurs na instruktora nurkowania Łódź , z którymi zastałeś zaznajomiony podczas wykładów na kursie w szkole instruktorów Łódź nurkowania. Musisz wykazać się odpowiednią wiedzą teoretyczną, którą gromadziłeś w sali wykładowej podczas kursu na instruktora nurkowania Łódź w szkole instruktorów nurkowania Łódź. Na wstępie kursu na instruktora nurkowania Łódź zostałeś poinformowany, że egzamin na instruktora nurkowania to dwudniowy program weryfikujący i oceniający wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Opanowane przez Ciebie podczas kursu na instruktora nurkowania Łódź, umiejętności przekazywania wiedzy, ratownicze oraz   znajomość systemu danej organizacji nurkowej i teorii nurkowania, które podczas wielu godzin spędzonych podczas wykładów na kursie na instruktora nurkowania Łódź teraz będą podlegały ocenie. Egzamin na instruktora nurkowania można tylko zaliczyć albo nie zaliczyć. Musisz pamiętać, że choć egzaminatorzy podczas egzaminu na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Łódź są zawsze pomocni, to ich głównym celem i zadaniem jest ocena twoich umiejętności nurkowych jakie zdobyłeś  podczas kursu na instruktora nurkowania Łódź w danej szkole instruktorów nurkowania  Łódź Jako przyszły instruktor nurkowania musisz być w pełni przygotowany, dlatego podczas egzaminu na instruktora nurkowania nie otrzymasz wskazówek od nikogo. Pierwszego dnia  odbywa się egzamin teoretyczny, drugiego dnia odbędzie się egzamin z części praktycznej. Egzamin teoretyczny w szkole instruktorów nurkowania  Łódź na instruktora nurkowania obejmuje: test teoretyczny (100 pytań), test z standardów organizacji nurkowej (50 pytań), test z etyki instruktora nurkowania (25 pytań), prezentację  na temat wylosowanego tematu z danego kursu nurkowego, omówienie wstępne do danego kursu nurkowego oraz omówienie końcowe danego kursu nurkowego wylosowanego przez kandydata na instruktora nurkowania. Egzamin teoretyczny na instruktora nurkowania musi być zaliczony na minimum 80%- możliwa jest poprawka z egzaminu teoretycznego na instruktora nurkowania. Egzamin praktyczny w szkole instruktorów nurkowania  Łódź na instruktora nurkowania składa się z części basenowej oraz egzaminu na wodzie otwartej. Podczas części basenowej egzaminu  kandydat na instruktora nurkowania  prezentuje trzy wylosowane ćwiczenia z kursu na instruktora nurkowania Łódź w szkole instruktorów nurkowania  Łódź oraz ćwiczenia z kursu Rescue. Po zdaniu egzaminu praktycznego na instruktora nurkowania na basenie przychodzi pora na egzamin praktyczny na wodzie otwartej. Tutaj aspirujący na miano instruktora nurkowania zademonstruje omówienie wstępne do danego kursu nurkowego. Tu również przeprowadzisz    dwa wylosowane ćwiczenia znane  ci  z kursów nurkowych na instruktora nurkowania Łódź . Kolejnym etapem egzaminu na wodach otwartych jest poprowadzenie nurkowania nawigacyjnego zgodnego z zasadami i technikami nawigacji podwodnej  znanymi ci z kursu na instruktora nurkowania Łódź. Następnie wykonasz wycieczkę nurkową na danym akwenie gdzie przeprowadzany jest egzamin na instruktora nurkowania. Po wyjściu z wody w szkole instruktorów nurkowania  Łódź przeprowadzisz omówienie końcowe z danego kursu nurkowego – to tez ćwiczyłeś niejednokrotnie podczas zajęć na instruktora nurkowania. Egzamin praktyczny musi być zaliczony na minimum 80 % i tutaj nie ma możliwości poprawki. Egzamin praktyczny, to obiektywna ocena wiedzy i umiejętności kursanta i albo się zdaje egzamin na instruktora nurkowania albo oblewa.

 

 1. Twoja rola po Kursie na instruktora nurkowania Łódź w szkole instruktorów nurkowania Łódź

Po pozytywnym zdaniu egzaminu na instruktora nurkowania Łódź masz prawo do certyfikowania swoich przyszłych kursantów. Zdobywając miano instruktora nurkowania oceń swoją własną gotowość  nurkową zanim rozpoczniesz szkolenia nurkowe i nadzory nad nurkowaniami w szkole instruktorów nurkowania Łódź    . To do Ciebie należy uświadomienie swoim przyszłym nurkom ich odpowiedzialności za nurkowanie w granicach limitów swojego wyszkolenia a także doświadczenia które nabyli na danym kursie nurkowym. Jesteś zobowiązany w ciągu siedmiu dni w szkole instruktorów nurkowania Łódź   do certyfikowania Twojego kursanta jako nurka na dany stopień nurkowy jeżeli spełnił wszystkie wymagania zaliczeniowe przeprowadzanego przez Ciebie kursu nurkowego. Powinieneś zawsze obiektywnie oceniać swój stan zdrowia i kondycję fizyczna pod względem nurkowania jakie masz przeprowadzić. Musisz być zawsze gotowy do radzenia sobie w sytuacji awaryjnej i zapobiegania problemom, zanim jeszcze wystąpią. Jako świeży instruktor po kursie na instruktora nurkowania Łódź   oceniając warunki nurkowe odpowiedz sobie czy jesteś wystarczająco gotowy, by przeprowadzić kursy nurkowe czy nurkowanie. Zawsze sprawdzaj swoją wiedzę potrzebną do prowadzenia szkolenia czy nurkowań  byś był pewien,  że Twoi kursanci są bezpieczni i gotowi oraz mają odpowiednie przygotowanie do wykonania zaplanowanego nurkowania. Pamiętaj jak sam na kursie na instruktora nurkowania Łódź powtarzałeś wiele razy różne sytuacje i ćwiczenia i jak jest to przydatne, by opanować podstawowe umiejętności. Opanowanie oddychania w różnych warunkach wymaga czasu i praktyki. Nadzoruj i wspieraj swoich kursantów podczas całego kursu, aby mogli oni rozwijać swoje umiejętności nurkowe.

Kurs Instruktora Nurkowania Łódź Open Water Instruktor Łódź Kurs Instruktora Nurkowania Łódź Open Water Instruktor Łódź Kurs Instruktora Nurkowania Łódź Open Water Instruktor Łódź Kurs Instruktora Nurkowania Łódź Open Water Instruktor Łódź Kurs Instruktora Nurkowania Łódź Open Water Instruktor Łódź Kurs Instruktora Nurkowania Łódź Open Water Instruktor Łódź Kurs Instruktora Nurkowania Łódź Open Water Instruktor ŁódźKurs Instruktora Nurkowania Łódź Open Water Instruktor Łódź Kurs Instruktora Nurkowania Łódź Open Water Instruktor Łódź Kurs Instruktora Nurkowania Łódź Open Water Instruktor Łódź

 1. Jak powinieneś postępować po ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Łódź w szkole instruktorów nurkowania Łódź  ?

Zostając profesjonalnym instruktorem nurkowania świeżo po kursie na instruktora Łódź nurkowania w szkole instruktorów  nurkowania Łódź staraj się być cały czas na bieżąco z wiedzą i technikami nurkowymi. Rozwijaj swoje umiejętności nurkowe czytając literaturę nurkową. Nie zapominaj o corocznym uczestnictwie w spotkaniach oraz seminariach w swojej organizacji nurkowej. Nieustanie podnoś swoje  kwalifikacje na kolejne stopnie podczas kursu na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Łódź. Twoje profesjonalne przeszkolenie jakie uzyskasz kończąc kurs na instruktora nurkowania Łódź oraz zdobyte doświadczenie i umiejętność przekazywania wiedzy, a także pomoce szkoleniowe uzyskane podczas  kursu na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Łódź, będą cię wspomagać przez cały czas w razie wątpliwości i pomogą podjąć właściwą decyzję nie tylko w trakcie kursu na instruktora nurkowania Łódź, lecz i po ukończonym kursie na instruktora nurkowania Łódź podczas wszelkich szkoleń przez siebie przeprowadzanych. Zachowuj wszelkie procedury administracyjne twojej organizacji  Zawsze dokonuj oceny  ryzyka w miejscach przeprowadzania kursów oraz   nurkowań biorąc pod uwagę przede wszystkim takie czynniki jak warunki środowiskowe w jakich będziesz przeprowadzać nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Łódź , sprzęt nurkowy oraz zmienne fizyczne i psychiczne swoich podopiecznych, ale również i swoje. Obiektywnie oceniaj umiejętności kursantów zarówno na zajęciach basenowych jak i na wodach otwartych. Staraj się rozpoznawać oznaki niepokoju oraz paniki u swoich kursantów w szkole instruktorów nurkowania Łódź i naucz ich minimalizować stres oraz jak unikać paniki w wodzie podczas nurkowania. Bądź skoncentrowany, aby nic nie odwróciło twojej uwagi od zestresowanego i zaniepokojonego nurka. Zawsze jako świeżo upieczony instruktor nurkowania po kursie na instruktora nurkowania Łódź  na początku kursu poproś kursantów o przeczytanie, wypełnienie oraz podpisanie dokumentów związanych z danym kursem nurkowym. Bądź gotowy na każdą sytuację. Zachowuj się jak profesjonalista po ukończonym kursie na instruktora nurkowania  Łódź w najlepszej szkole instruktorów nurkowania Łódź

 

 1. Następny twój krok po ukończeniu kursu instruktora nurkowania Łódź w szkole instruktorów  nurkowania Łódź  – zostań instruktorem specjalizacji nurkowej

Dbając o swoją karierę jako instruktora nurkowania w szkole instruktorów  nurkowania Łódź rozwijaj się dalej  zapisując się na kolejne specjalizacje nurkowe takie jak: Instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie głębokie, Instruktor specjalizacji nurkowej Rekreacyjny wrak, Instruktor specjalizacji nurkowej Suchy skafander, Instruktor specjalizacji nurkowej Nawigacja, Instruktor specjalizacji nurkowej Nocne, szkole instruktorów  nurkowania Łódź Instruktor specjalizacji nurkowej Nurek samodzielny, Instruktor specjalizacji nurkowej Wielopoziomowe, Instruktor specjalizacji nurkowej Fotografia podwodna, Instruktor specjalizacji nurkowej Videofilmowanie, Instruktor specjalizacji nurkowej Action camera, Instruktor specjalizacji nurkowej Poszukiwanie i wydobywanie, zapisz się na kurs na instruktora nurkowania  Łódź Instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie w prądzie, Instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie z łodzi, Instruktor specjalizacji nurkowej Podwodny przyrodnik, Instruktor specjalizacji nurkowej Podwodny aktor, Instruktor specjalizacji nurkowej Podwodne modelowanie, Instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie z plaży, Instruktor specjalizacji nurkowej Działanie komory hiperbarycznej, Instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie surface supplied, Instruktor specjalizacji nurkowej Snorkeling. Instruktor nurkowania, to ciągły proces rozwoju twoich umiejętności nurkowych, opierający się przede wszystkim na Twoim treningu nurkowym w szkole instruktorów  nurkowania Łódź.

http://balonybielskobiala.pl http://balonyhelbielsko.pl    http://balonariumbielsko.pl  http://balonyzhelembielsko.pl

http://Balonybielsko.com.pl   http://bielskobalony.pl   http://sklepbalony.pl  http://heldobalonowbielsko.pl    http://pudlozbalonami.pl  http://pocztabalonowabielsko.pl  http://girlandybielsko.pl   http://dekoracjebalonowebielsko.pl http://butlazhelembielsko.pl  http://butlazhelemcom.pl

Podstawowy kurs nurkowy Padi Bielsko Biała

Podstawowy kurs nurkowy Padi Bielsko Biała

Kontakt

 

 

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy

Zapisz się na kurs

Nie zwlekaj i zapisz się na Kurs Open Water Instructor

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności