Kurs instruktora nurkowania Łódź limited mine diver instruktor w szkole instruktorów nurkowania Łódź

Kurs instruktora nurkowania Łódź limited mine diver instruktor w szkole instruktorów nurkowania Łódź

Ostatnio wiele kopalni zostało udostępnionych dla nurków. Jest to nowy pomysł na nurkowanie. Ty jako wykwalifikowany nurek pewnie nie raz nurkowałeś w zalanych kopalniach na całym świecie. Zapewne wielu nurków zgłasza się do Waszego centrum nurkowego, aby zanurkować w tychże kopalniach. Dlatego też warto ukończyć Kurs instruktora nurkowania Łódź limited mine diver instruktor w szkole instruktorów nurkowania Łódź. Po jego ukończeniu będziesz jednym z nielicznym instruktorów, który będzie mógł szkolić w zalanych kopalniach.

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy