Kurs nurkowy Łódź advanced recreational trimix supervisor w szkole instruktorów nurkowania Łódź

Kurs nurkowy Łódź advanced recreational trimix supervisor w szkole instruktorów nurkowania Łódź

Gdy pracujesz jako przewodnik nurkowy raz w ciepłej a raz w zimnej wodzie to zdarza się, że gaz który jest przeznaczony do oddychania pod wodą mieszczący się butlach nurkowych nie pozwala Ci na przeprowadzenie bardziej zaawansowanych nurkowań z nurkami przybyłymi na swe wakacje. Przyczyną może być narkoza azotowa lub skrócenie czasu dekompresji mającej miejsce po nurkowaniu. Gdy wychodzisz z wody po takim nurkowaniu zawsze powtarzasz sobie, że nadszedł moment w którym zwiększysz swe uprawnienia przewodnika nurkowego i zapiszesz się na Kurs nurkowy Łódź advanced recreational trimix supervisor w szkole instruktorów nurkowania Łódź.

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy